Project Description

Christian Vestergaard Sloth, Director for Education & Science

ces@epinion.dk

www.epinion.dk

Rådgivning

EPINION

EPINION samarbejder til dagligt med ministerier, styrelser og institutioner om evaluering af indsatser i forhold til læring og meget mere.

Vi tilbyder rådgivning om hvordan I bedst tilrettelægger og gennemføre evalueringen af jeres digitale indsats, herunder betydning for læring, tilfredshed og feedback mv.