Project Description

Meebook er Danmarks mest anvendte læringsplatform. I Meebook planlægger, samarbejder og videndeler lærerne, og samtidigt kan de distribuerer materialer, opgaver og lektier til elever og forældre.

I Meebook handler det om didaktik og ikke teknik. Fokus er på brugervenlighed, og at det er nemt for lærerne at tage ejerskab over, hvordan de bruger platformen. Lærerne har derfor nemt ved at planlægge en undervisning, der passer til lige nøjagtig deres fag, niveau og didaktisk tilgang.

Derfor bruger lærere Meebook både i grundskolen, privatskoler, friskoler, gymnasier, erhvervsskoler, SOSU skoler og mange andre steder.

Kom hurtigt i gang

Anvender jeres skole uni-login, kan I komme i gang med det samme. Synkronisering af lærere, elever, klasser og forældre sker ved oprettelsen, og jeres lærere vil kunne begynde at planlægge fjernundervisning samme dag.

Gratis webinar

Vi afholder dagligt gratis webinarer for alle nye brugere, så de er klædt på til opgaven.

Vi har desuden en lang række guides og videoer, så selv lærere der ikke har været på kursus vil kunne bruge grundfunktionerne i Meebook, og hurtigt føle sig klædt på til fjernundervining.

Meebook er integreret med en lang række værktøjer som Google, Skoletube og Microsoft Teams. I Meebook er der desuden også direkte adgang til over 5000 forløb fra forlagene. Forløbene kan anvendes direkte i forløbene i Meebook og dermed sikre at forældre og elever får et samlet overblik over undervisningen.

læs også mere på meebook.com