COVID-19 fik EdTech Denmark til at oprette et overblik over danske løsninger

COVID-19 pandemien har skabt et øget pres på Danmark og landets skolevæsen. Det har gjort det nødvendigt at finde nye og innovative måder at håndtere udfordringerne på. Det har også skubbet til udviklingen inden for EdTech – eller uddannelsesteknologi.

For at hjælpe lærere, ledere og IT-ansvarlige med at overskue de mange EdTech-løsninger, som har set dagens lys i løbet af COVID-19 pandemien, oprettede EdTech Denmark – brancheforening for E-learning i Danmark – et digitalt overblik. Overblikket er en samlet oversigt over de danske EdTech-løsninger, som findes i dag.

Overblikket giver lenkesamlingen på https://edtechdenmark.dk/cms/corona-oversigt/. Her kan du hurtigt få et bredt overblik over danske virksomheder og løsninger, der lever op til virksomhedernes egen klarhedsstandard for edTech produkter. De omfatter bl.a. analyse- og vurderingssystemer, virtual reality løsninger, sociale netværk som supplerer fysisk læring, digitale platforme til undervisning og tilsvarende innovative produkter baseret på artificial intelligence (AI).

EdTech Denmark håber, at denne brugervenlige oversigt vil hjælpe ledere og lærere med at få et overskueligt grundlag til at træffe beslutninger om IT-løsninger og producere kvalitativ undervisning under de særlige omstændigheder, som COVID-19 har skabt.

COVID-19 har skabt et stadig mere presserende behov for digitale løsninger til undervisning. Den danske organisation EdTech Denmark har derfor besluttet at samle et overblik over de forskellige eksisterende løsninger, som findes på det danske marked.

Organisationen er en af de største danske organisationer, når det kommer til digitale læringsteknologier. Det seneste år har organisationen mærket konsekvenserne af COVID-19 og en vækst i digital efterspørgsel, og derfor har de valgt at skabe et overblik over de forskellige danske EdTech-løsninger. Oplistningen er delt op i to kategorier: Formidling, trivsel og sikkerhedsfunktioner samt fælles rum, webinarer, digitale værktøjer og meget andet.

Udover at tilbyde et overblik over de eksisterende produkter, så hjælper EdTech Denmark også undervisere, skoleledere og IT-specialister med at finde frem til løsninger, der passer til netop dem. Målet er at hjælpe dem med at finde en effektiv måde at undervise online på – selv i disse tider. Dette kan have stor betydning for den videre udvikling af den digitale undervisningssektor.

EdTech Danmark har gennem det seneste år set en kraftig stigning i interessen for deres produkter blandt skoler og institutter, da coronasituationen har skubbet mange flere mod digital undervisning. Dette overblik er udviklet med det formål at hjælpe endnu flere med at finde frem til overfloden af danske EdTech-produkter og lette brugen af digitale værktøjer i undervisningssammenhæng.

COVID-19 har virkelig ændret måden, vi gør ting på, og det gælder også dansk uddannelse. Efter en del omstillinger er der opstået et behov for at samle alle de teknologiske løsninger, der bruges til skoleformål. For at møde dette behov har EdTech Denmark nu oprettet et overblik over de forskellige danske løsninger til undervisning.

EdTech Danmark er en non-profit organisation, som samler en bred vifte af virksomheder, som arbejder med teknologi til skoleformål. Deres mission er at fremme innovation og digitalisering i dansk skolevæsen, og deres nye katalog er en del af dette initiativ. Kataloget indeholder løsningsbeskrivelser for virksomheder, der leverer teknologier, som kan anvendes i undervisnings- og formidlingssituationer.

Med EdTech Danmarks katalog får vi et godt overblik over alle de muligheder, som den danske undervisningsverden har. Kataloget indeholder information om løsninger på mange forskellige af dansk uddannelsess felt. Det hjælper både virksomhederne med at finde de bedste teknologiske løsninger for deres behov, men det giver også andre interessenter et overblik over markedet.

Derfor mener vi, at dette initiativ er et stort skridt mod digitaliseringen af ​​dansk uddannelse og er en stor hjælp for dem, der søger løsninger på deres uddannelsesmæssige udfordringer. Så hvis du leder efter løsninger og teknologi inden for skolesektoren, kan du tjekke EdTech Denmarks katalog.